Facebook Pixel

Kedvenc ajánlatok

Onboarding a COVID 19 idején

Esettanulmányok

Onboarding a COVID 19 idején

Történet Történet

Legtöbb ügyfelünk március közepén néhány nap leforgása alatt dolgozta ki a home office rendszert és tettelehetővé az online munkavégzést az alkalmazottaknak a COVID-19 miatt kialakulthelyzetben. Nem csak a napi működésüket kellett módosítani, hanem a toborzás-kiválasztásifolyamataikat is. A szoftverfejlesztő és egyéb IT ügyfeleink gyorsan éshatékonyan tudtak reagálni a változásokra, míg mások kevésbé. A pénzügyiterületen tevékenykedő ügyfelünknek nehézséget jelentett, hogy korábban mindenjelölttel, minden forduló személyesen történt, és a jelöltekkel személyesentalálkozott nem csak a szakmai vezető és a HR vezető, hanem a vezérigazgató is,mielőtt meghozták volna a végső döntést az ajánlat kiadásáról.

Cél és kihívás Cél és kihívás

Az Ügyfelünk a kialakultnehéz helyzetben azzal fordult hozzánk, hogy segítsük őket néhány ötlettel,hogyan tudják folytatni atoborzás-kiválasztást. Fontos volt számukra, hogy hatékony és gyors, a jelöltekszámára is egyszerű, illetve kényelmes megoldásokat tudjanak biztosítani.Kérték, hogy végezzünk piackutatást és javasoljunk nekik megoldásokat.

Cselekvési terv Cselekvési terv

A segítségnyújtáskezdetén felvázoltuk az Ügyfelünknek az ötletgyűjtés menetrendjét, illetveazokat a pontokat, amikkel kapcsolatban alternatívát fogunk javasolni. A célunkaz volt, hogy olyan alkalmazható és konkrét javaslatokkal álljunk elő számukra,amelyek révén a szervezet egészében megvalósulhat a COVID-19 miatt kialakulthelyzetben is az eredményes toborzás-kiválasztás.

Folyamat Folyamat

A legfontosabb feladatunkaz volt, hogy olyan releváns adatokat készítsünk elő, amelyek Ügyfelünkegyediségének és sajátos elvárásainak is megfelel. A felmérés végén ismertettüka javaslatainkat és a kidolgozott megoldásainkat, melyeket Ügyfelünk azaktuális helyzetnek megfelelően tudott alkalmazni. Javasoltunk egy gyorsanbevezethető és könnyen kezelhető online kommunikációs platformot, amit nem csakbelső kommunikációra, hanem a videó interjúk lebonyolítására is tudnakhasználni több résztvevővel. Felhívtuk a figyelmüket, hogy szituációs feladatokvagy szakmai esettanulmányok közös átbeszélésével, a közvetlen kollégákkal valóegyütt-gondolkodás keretében a jelöltek soft skilljeit és azt a bizonyos kémiátis fel tudják mérni, szintén online. Az ajánlatadás és elfogadás, a szerződéspontjainak az egyeztetése emailben megoldható, az aláírás pedig digitálisaláírással vagy nyomtatással és scanneléssel szintén kiküszöbölhető a jelenlegihelyzetben. Gondot okozott Ügyfelünknek, hogy a jövendőbeli munkatársnak afelszerelését, jelen esetben a laptopját és mobiltelefonját, hogyan adják át.Az Enloyd felmérte, hogy milyen csomagküldő szolgáltatások érhetőek el ésjavasolt egy költséghatékony megoldást. Ezt követően az onboarding folyamat aközös kommunikációs platformon el tud indulni segítőkész kollégák támogatásával.

Hatások Hatások

A felvázolt megoldásokatrövid időszak, akár egy-két nap leforgása alatt javasoltuk bevezetni. Ebbenolyan elemek szerepeltek, amik kiterjednek az interjúztatás, a beléptetés és azonboarding folyamataira is és általuk gördülékenyen folytatható és megoldható alétszámnövekedés.

Egyediség Egyediség

Az Ügyfelünk a tőlünkkapott ötleteket két nap alatt tudta működésébe implementálni. Ezek menténsikeresen maguk mögött tudnak egy végső interjúztatást, egy ajánlatadást és egybeléptetést is. Az új kolléga megkapta munkaeszközeit és onboardingjátelkezdték. Javaslatainkkal le tudtak zárni egy kiválasztást és el tudtakkezdeni egy beléptetést. Az általunk javasolt megoldások bevezetésével továbbrais tudják tartani a tervezett növekedési ütemet és a vállalat kitűzött üzleticéljait.

Érdekesnek találta?

Lépjen velünk
kapcsolatba

Érdekel